3 FËMIJËT ME NJË PAKO MAKARONA NË DITË – NËNA AGJERON RAMAZANIN

TË NDERUAR SHIKUES, TË GJITHË JU QË DONI TI VINI SADOPAK NË NDIHMË KËSAJË FAMILJE NA KONTAKTONI NË FAQEN E FACEBOOK PËR TË MARRË KONTAKIN ME KËTË FAMILJE
LIVE http://live.kopliku.tv/
#3Femijetmenjepakomakarona
FACEBOOK .https://www.facebook.com/tv.kopliku2003/
YOUTUBE .https://www.youtube.com/user/TVKoplik
All rights reserved by Tv Kopliku
#JeteTjeter
🚫 If you have any problem with copyright issues, or question please do not report me, take your time to contact us via mail, and we will response within 48h –
💌 tvkoplik@gmail.com💌

Add your comment

Your email address will not be published.